loading...
Sponser

Hakkımızda/About Us

clindac a gel price instruct Medya Kültür

singulair uk MAKİ, medya araştırmaları ve kültür alanında tanınmış bir grup tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

ciplox eye drops price tutor Türkiye ile diğer ülkelerin kültürleri arasında işbirliği ve diyalogu geliştirmek, kültürel miraslarını tanıtmak; sinema sanatının ve sinema sanatı ile ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, organizasyonu ve tanıtılmasına katkı sağlamak; medyanın bağımsızlığı, medyada çoğulculuk ve medyanın hesap verebilirliğine ilişkin farkındalığı artırmak, bu konuda yeni fikirlerin/politikaların geliştirilmesi amacıyla akademisyenlere, uygulayıcılara, siyaset yapıcılara, düzenleyici kuruluşlara, medya çalışanlarına ve medya ile ilgili diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek; medya ile ilgili düzenlemelerin AB hukuku ile uyumuna yönelik çalışmalar yapmak; görsel, işitsel, elektronik ve basılı medya ile ilgili fikri mülkiyet hukuku alanındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmalar yürütmek, projeler üretmek amacı ile kurulmuştur.


MAKI was established in 2015 by a group of people who are well-known in the field of research on media and culture.
The objects of the MAKI are:
-To develope cooperation and dialogue between the cultures of Turkey and other countries,
-to promote their cultural heritages,
-to improve the cinema art and related activities;
-to increase the awareness for independence of media, media pluralism and accountability of media; to conduct activities for academics, practitioners, policy makers, regulatory bodies, media staff and other relevant partners in media sector to improve new ideas and policies in this area,
-to study on the harmonisation of the media regulations in Turkey and EU,
-to monitor the developments in IP law relating to audio-visual, electronic and printing media, conduct research and generate projects.

arrange isotretinoin canada BANKA HESAP NUMARALARI:
T. İş Bankası Ulus Şubesi
pioneer http://delloromcdaniel.com/91156-roghan-badam-shirin-price.html IBAN NO
TR12 0006 4000 0011 2280 1411 57 (TL)
TR98 0006 4000 0021 2280 1174 88 (AVRO)