loading...
Sponser

Hakkımızda/About Us

Medya Kültür

MAKİ, medya araştırmaları ve kültür alanında tanınmış bir grup tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Türkiye ile diğer ülkelerin kültürleri arasında işbirliği ve diyalogu geliştirmek, kültürel miraslarını tanıtmak; sinema sanatının ve sinema sanatı ile ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, organizasyonu ve tanıtılmasına katkı sağlamak; medyanın bağımsızlığı, medyada çoğulculuk ve medyanın hesap verebilirliğine ilişkin farkındalığı artırmak, bu konuda yeni fikirlerin/politikaların geliştirilmesi amacıyla akademisyenlere, uygulayıcılara, siyaset yapıcılara, düzenleyici kuruluşlara, medya çalışanlarına ve medya ile ilgili diğer paydaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek; medya ile ilgili düzenlemelerin AB hukuku ile uyumuna yönelik çalışmalar yapmak; görsel, işitsel, elektronik ve basılı medya ile ilgili fikri mülkiyet hukuku alanındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmalar yürütmek, projeler üretmek amacı ile kurulmuştur.


MAKI was established in 2015 by a group of people who are well-known in the field of research on media and culture.
The objects of the MAKI are:
-To develope cooperation and dialogue between the cultures of Turkey and other countries,
-to promote their cultural heritages,
-to improve the cinema art and related activities;
-to increase the awareness for independence of media, media pluralism and accountability of media; to conduct activities for academics, practitioners, policy makers, regulatory bodies, media staff and other relevant partners in media sector to improve new ideas and policies in this area,
-to study on the harmonisation of the media regulations in Turkey and EU,
-to monitor the developments in IP law relating to audio-visual, electronic and printing media, conduct research and generate projects.

BANKA HESAP NUMARALARI:
T. İş Bankası Ulus Şubesi
IBAN NO
TR12 0006 4000 0011 2280 1411 57 (TL)
TR98 0006 4000 0021 2280 1174 88 (AVRO)